Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

別表
Appendix
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ung. (ungefär)
Kun lukumäärää ei tiedetä
参考文献一覧
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lähdeluettelo
およそ
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
kap. (kapitel)
Tietty osio työstä
Kolumn
Taulukon pystysuora osio
学位論文
Doktorsavhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
編さん
red. (redigerad av)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
t.ex. (till exempel)
Annettaessa esimerkki
特に
särskilt
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
figur
Työhön kuuluva kaavio
すなわち
d.v.s. (det vill säga)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
含めて
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
注意
obs (observera)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(ページ)
s. (sida)
Työn yksittäinen sivu
pp.(ページ 複数)
s. (sidor)
Työn monet sivut
序論
förord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(人物名)出版
publicerad av
Työn julkaisija
(人物名)編
rev. (reviderad av)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
再版
omtryck/nytryck
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(人物名)訳
övers. (översättning)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volym)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta