Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

別表
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximativ)
Kun lukumäärää ei tiedetä
参考文献一覧
Bibliografie - nu se prescurtează
Lähdeluettelo
およそ
cca (circa)
Määrän arvioiminen
cap. (capitol)
Tietty osio työstä
col. (coloană)
Taulukon pystysuora osio
学位論文
Disertaţie - nu se abreviază
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
編さん
n.t. (nota traducătorului)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemplu)
Annettaessa esimerkki
特に
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
すなわち
adică
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
含めて
inclusiv - nu se abreviază
Kun listaan lisätään jotain
注意
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(ページ)
p./pg. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
pp.(ページ 複数)
pp. (paginile)
Työn monet sivut
序論
pref. (prefaţă)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(人物名)出版
ed. (editat de)
Työn julkaisija
(人物名)編
red. (redactor)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
再版
reed. (reeditarea)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(人物名)訳
trad. (tradusă de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volumul/tomul)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta