Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

別表
annexe
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximativement)
Kun lukumäärää ei tiedetä
参考文献一覧
biblio. (bibliographie)
Lähdeluettelo
およそ
env. (environ)
Määrän arvioiminen
ch. (chapitre)
Tietty osio työstä
col. (colonne)
Taulukon pystysuora osio
学位論文
diss. (dissertation)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
編さん
éd. (édition)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ex. (exemple)
Annettaessa esimerkki
特に
spéc. (spécialement)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
Työhön kuuluva kaavio
すなわち
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
含めて
incl. (incluant)
Kun listaan lisätään jotain
注意
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(ページ)
p. (page)
Työn yksittäinen sivu
pp.(ページ 複数)
pp. (pages)
Työn monet sivut
序論
préf. (préface)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(人物名)出版
éd. (édité par)
Työn julkaisija
(人物名)編
rev. (revu par)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
再版
réimp. (réimpression)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(人物名)訳
trad. (traduit par)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta