Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

別表
aneks
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ok. (około)
Kun lukumäärää ei tiedetä
参考文献一覧
bibliografia
Lähdeluettelo
およそ
circa
Määrän arvioiminen
rozdz. (rozdział)
Tietty osio työstä
kolumna
Taulukon pystysuora osio
学位論文
dysertacja
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
編さん
pod red. (pod redakcją)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
np. (na przykład)
Annettaessa esimerkki
特に
szczególnie
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
rys. (rysunek)
Työhön kuuluva kaavio
すなわち
tj. (to jest)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
含めて
wliczając
Kun listaan lisätään jotain
注意
nb. (notabene/nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(ページ)
str. (strona)
Työn yksittäinen sivu
pp.(ページ 複数)
str. (strony)
Työn monet sivut
序論
wstęp/przedmowa
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(人物名)出版
wyd. (wydawnictwo)
Työn julkaisija
(人物名)編
korekta
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
再版
przedruk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(人物名)訳
tłum. (tłumaczenie)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t. (tom)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta