Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

別表
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
参考文献一覧
bibliogr. (bibliografia)
Lähdeluettelo
およそ
cerca
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
col. (coluna)
Taulukon pystysuora osio
学位論文
dissertação
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
編さん
ed. (edição)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p.ex. (por exemplo)
Annettaessa esimerkki
特に
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
すなわち
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
含めて
incluindo
Kun listaan lisätään jotain
注意
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(ページ)
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
pp.(ページ 複数)
pp. (páginas)
Työn monet sivut
序論
prefácio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(人物名)出版
E. (editor)
EE. (editores)
Työn julkaisija
(人物名)編
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
再版
reimpresso
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(人物名)訳
Trad. (tradução)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta