Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

別表
παρ. (παράρτημα)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
περ. (κατά προσέγγιση)
Kun lukumäärää ei tiedetä
参考文献一覧
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lähdeluettelo
およそ
περ. (περίπου)
Määrän arvioiminen
κεφ. (κεφάλαιο)
Tietty osio työstä
στήλη
Taulukon pystysuora osio
学位論文
διατριβή
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
編さん
επιμ. (επιμέλεια)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Annettaessa esimerkki
特に
ειδ. (ειδικά)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.
κτλ. (και τα λοιπά)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Σχ. (Σχήμα)
Työhön kuuluva kaavio
すなわち
δηλαδή,...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
含めて
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Kun listaan lisätään jotain
注意
σημ. (σημείωση)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(ページ)
σελ. (σελίδα)
Työn yksittäinen sivu
pp.(ページ 複数)
σελ. (σελίδες)
Työn monet sivut
序論
Προτ. (πρόλογος)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(人物名)出版
δημοσιεύθηκε από
Työn julkaisija
(人物名)編
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
再版
ανατύπωση
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(人物名)訳
μεταφράστηκε από
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
τομ. (τόμος)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta