Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

別表
부록
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
대략
Kun lukumäärää ei tiedetä
参考文献一覧
참고 문헌 목록
Lähdeluettelo
およそ
대략
Määrän arvioiminen
제 (숫자 ex. 1) 장
Tietty osio työstä
세로줄
Taulukon pystysuora osio
学位論文
논문
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
編さん
편집
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
예,
Annettaessa esimerkki
特に
특히,
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.
등...
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
Työhön kuuluva kaavio
すなわち
즉,
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
含めて
... 포함
Kun listaan lisätään jotain
注意
주의
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(ページ)
p.
Työn yksittäinen sivu
pp.(ページ 複数)
pp.
Työn monet sivut
序論
서두
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(人物名)出版
(홍길동) 지음
Työn julkaisija
(人物名)編
(홍길동) 개정
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
再版
재판본
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(人物名)訳
(홍길동) 번역
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
제 (몇) 판
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta