Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

別表
app.(附录)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx.(大约)
Kun lukumäärää ei tiedetä
参考文献一覧
bibliog.(引用来源)
Lähdeluettelo
およそ
ca.(大约)
Määrän arvioiminen
ch.(章)
Tietty osio työstä
col.(柱)
Taulukon pystysuora osio
学位論文
diss.(论文)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
編さん
ed.(编辑)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g.(例如)
Annettaessa esimerkki
特に
esp.(尤其是)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.
etc.(等等)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig.(图表)
Työhön kuuluva kaavio
すなわち
i.e.(既)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
含めて
incl.(包括)
Kun listaan lisätään jotain
注意
N.B.(注意)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(ページ)
p.(页)
Työn yksittäinen sivu
pp.(ページ 複数)
pp.(页)
Työn monet sivut
序論
pref.(前言)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(人物名)出版
pub.(由...出版)
Työn julkaisija
(人物名)編
rev.(由...修改)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
再版
rpt.(转载)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(人物名)訳
trans.(由...翻译)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol.(卷)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta