Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

別表
Appendice
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (circa)
Kun lukumäärää ei tiedetä
参考文献一覧
Bibliografia
Lähdeluettelo
およそ
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Tietty osio työstä
Colonna
Taulukon pystysuora osio
学位論文
Dissertazione di laurea
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
編さん
A cura di
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
特に
Specialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
すなわち
i.e. (id est)/cioè
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
含めて
incl. (incluso)
Kun listaan lisätään jotain
注意
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(ページ)
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
pp.(ページ 複数)
pp. (pagine)
Työn monet sivut
序論
Prefazione/Preambolo
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(人物名)出版
Pubblicato da
Työn julkaisija
(人物名)編
n.d.A. (nota dell'autore)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
再版
Opera ristampata
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(人物名)訳
Tradotta da
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta