Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

別表
bijl. (bijlage)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ong. (ongeveer)
Kun lukumäärää ei tiedetä
参考文献一覧
bibl. (bibliografie)
Lähdeluettelo
およそ
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
hst. (hoofdstuk)
Tietty osio työstä
kolom
Taulukon pystysuora osio
学位論文
dissertatie
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
編さん
bew. (bewerkt door)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
bijv. (bijvoorbeeld)
Annettaessa esimerkki
特に
bijz. (bijzonder)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.
enz. (enzovoort)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
afb. (afbeelding)
Työhön kuuluva kaavio
すなわち
d.w.z (dat wil zeggen)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
含めて
incl. (inclusief)
Kun listaan lisätään jotain
注意
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(ページ)
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
pp.(ページ 複数)
pp. (pagina´s)
Työn monet sivut
序論
voorwoord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(人物名)出版
uitg. (uitgegeven door)
Työn julkaisija
(人物名)編
herz. (herzien)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
再版
herdr. (herdruk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(人物名)訳
vertaald door
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
jg. (jaargang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta