Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

別表
परिशिष्ट
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
लगभग
Kun lukumäärää ei tiedetä
参考文献一覧
ग्रंथ सूची
Lähdeluettelo
およそ
लगभग
Määrän arvioiminen
अध्याय
Tietty osio työstä
स्तंभ
Taulukon pystysuora osio
学位論文
व्याख्यान
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
編さん
संपादक
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
उदाहरण
Annettaessa esimerkki
特に
विशेषतः
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.
आदि.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
आकृ.
Työhön kuuluva kaavio
すなわち
जो है कि...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
含めて
सहित
Kun listaan lisätään jotain
注意
ख़ासकर
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(ページ)
अगला
Työn yksittäinen sivu
pp.(ページ 複数)
अगला पन्ना
Työn monet sivut
序論
प्रस्तावना
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(人物名)出版
प्रकाशन
Työn julkaisija
(人物名)編
पुनरीक्षित
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
再版
पुनर्मुद्रण
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(人物名)訳
अनुवादक
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
विभाग
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta