Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

別表
ap. (apendico)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
proks. (proksimume)
Kun lukumäärää ei tiedetä
参考文献一覧
bibliog. (bibliografio)
Lähdeluettelo
およそ
ĉi. (ĉirkaŭ)
Määrän arvioiminen
ĉa. (ĉapitro)
Tietty osio työstä
kol. (kolono)
Taulukon pystysuora osio
学位論文
dis. (disertacio)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
編さん
ed. (eldonita de)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ekz. (ekzemplo)
Annettaessa esimerkki
特に
prec. (precipe)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc.
ktp. (kaj tiel plu)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figuro)
Työhön kuuluva kaavio
すなわち
t.e. (tio estas)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
含めて
ink. (inkluzive)
Kun listaan lisätään jotain
注意
N.B. (notu bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p.(ページ)
p. (paĝo)
Työn yksittäinen sivu
pp.(ページ 複数)
pj. (paĝoj)
Työn monet sivut
序論
pref. (prefaco)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
(人物名)出版
eld. (eldonita de)
Työn julkaisija
(人物名)編
rev. (reviziita de)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
再版
rep. (represo)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
(人物名)訳
trad. (tradukita de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volumo)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta