Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendice
прил. (приложения)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (circa)
прибл. (приблизительно)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
библ. (библиография)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ca. (circa -ровно)
Määrän arvioiminen
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
гл. (глава)
Tietty osio työstä
Colonna
кол. (колонка)
Taulukon pystysuora osio
Dissertazione di laurea
дисс. (дисертация)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
A cura di
ред. (редактор ...)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
н/р (на пример)
Annettaessa esimerkki
Specialmente
особенно (особенно)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
и т.д. (и так далее)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
рис. (рисунок)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)/cioè
т.е. (то есть)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluso)
вкл. (включая)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
стр. (страница)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagine)
стр-ы. (страницы)
Työn monet sivut
Prefazione/Preambolo
прол. (пролог)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
Pubblicato da
изд. (издательство)
Työn julkaisija
n.d.A. (nota dell'autore)
ред. (просмотрено...)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Opera ristampata
обр. (в обработке...)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Tradotta da
trans. (перевод ...)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volume - ценность)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta