Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendice
függ. (függelék)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
bibliog. (bibliográfia)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Määrän arvioiminen
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
fej. (fejezet)
Tietty osio työstä
Colonna
oszl. (oszlop)
Taulukon pystysuora osio
Dissertazione di laurea
dissz. (disszertáció)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
A cura di
szerk. (szerkesztette X)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
pl. (például)
Annettaessa esimerkki
Specialmente
kül. (különösen)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
stb. (és így tovább)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
ábr. (ábra)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)/cioè
azaz/vagyis/következtetésképpen
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluso)
beleértve
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
o./old. (oldal)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagine)
o./old. (oldal/oldalak)
Työn monet sivut
Prefazione/Preambolo
Előszó
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
Pubblicato da
kiad. (kiadta X/kiadó)
Työn julkaisija
n.d.A. (nota dell'autore)
Átdolgozta X
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Opera ristampata
Utánnyomás
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Tradotta da
ford. (fordította X)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
köt. (kötet)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta