Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendice
- (příloha)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (circa)
přibl. (přibližně)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
lit. (literatura)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
cca (cirka)
Määrän arvioiminen
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
kap. (kapitola)
Tietty osio työstä
Colonna
- (sloupec)
Taulukon pystysuora osio
Dissertazione di laurea
dis. (disertace, disertační práce)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
A cura di
edit. (editována kým)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
např. (například)
Annettaessa esimerkki
Specialmente
zejm. (zejména)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
atd. (a tak dále)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
obr. (obrázek)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)/cioè
tj. (to jest)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluso)
vč. (včetně)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
str. (strana)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagine)
str. (strany)
Työn monet sivut
Prefazione/Preambolo
- (předmluva)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
Pubblicato da
publ. (publikováno kým)
Työn julkaisija
n.d.A. (nota dell'autore)
rev. (revidováno kým)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Opera ristampata
dot. (dotisk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Tradotta da
přel. (přeloženo kým)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
obj. (objem)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta