Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendice
(ภาคผนวก)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (circa)
ประมาณ
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
บรรณานุกรม
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ประมาณ
Määrän arvioiminen
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
บท
Tietty osio työstä
Colonna
คอลัมน์
Taulukon pystysuora osio
Dissertazione di laurea
ปริญญานิพนธ์
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
A cura di
แก้ไขโดย
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
ตัวอย่างเช่น
Annettaessa esimerkki
Specialmente
โดยเฉพาะ
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
และอื่นๆอีกมากมาย
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
ตัวเลข
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)/cioè
กล่าวคือ
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluso)
ประกอบไปด้วย
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
หน้า
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagine)
หน้า
Työn monet sivut
Prefazione/Preambolo
คำนำ
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
Pubblicato da
ตีพิมพ์โดย
Työn julkaisija
n.d.A. (nota dell'autore)
ทบทวนโดย
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Opera ristampata
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Tradotta da
แปลโดย
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
ระดับ
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta