Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendice
bilag
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (circa)
ca. (cirka)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
bibliografi
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
afsnit
Tietty osio työstä
Colonna
kolonne
Taulukon pystysuora osio
Dissertazione di laurea
afhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
A cura di
redigeret af
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
f.eks. (for eksempel)
Annettaessa esimerkki
Specialmente
især
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
osv. (og så videre)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
fig. (figur)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)/cioè
dvs. (det vil sige)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluso)
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
side
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagine)
s. (sider)
Työn monet sivut
Prefazione/Preambolo
indledning
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
Pubblicato da
udgivet af
Työn julkaisija
n.d.A. (nota dell'autore)
revideret af
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Opera ristampata
genoptryk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Tradotta da
oversat af
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
bind
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta