Saksaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendice
Ah. (Anhang)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (circa)
ugf. (ungefähr)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
K. (Kapitel)
Tietty osio työstä
Colonna
Spalte
Taulukon pystysuora osio
Dissertazione di laurea
Diss. (Dissertation)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
A cura di
bearb. (bearbeitet von)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
z.B. (zum Beispiel)
Annettaessa esimerkki
Specialmente
bes. (besonders)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
usw. (und so weiter)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
Abb. (Abbildung)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)/cioè
d.h. (das heißt)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluso)
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
S. (Seite)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagine)
S. (Seiten)
Työn monet sivut
Prefazione/Preambolo
Vorw. (Vorwort)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
Pubblicato da
hg. (herausgegeben von)
Työn julkaisija
n.d.A. (nota dell'autore)
geä. (geändert)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Opera ristampata
Nachdr. (Nachdruck)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Tradotta da
übersetzt von
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
Jg. (Jahrgang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta