Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendice
Appendix
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (circa)
ung. (ungefär)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
kap. (kapitel)
Tietty osio työstä
Colonna
Kolumn
Taulukon pystysuora osio
Dissertazione di laurea
Doktorsavhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
A cura di
red. (redigerad av)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
t.ex. (till exempel)
Annettaessa esimerkki
Specialmente
särskilt
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
figur
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)/cioè
d.v.s. (det vill säga)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluso)
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
s. (sida)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagine)
s. (sidor)
Työn monet sivut
Prefazione/Preambolo
förord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
Pubblicato da
publicerad av
Työn julkaisija
n.d.A. (nota dell'autore)
rev. (reviderad av)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Opera ristampata
omtryck/nytryck
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Tradotta da
övers. (översättning)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volym)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta