Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendice
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (circa)
aprox. (aproximativ)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
Bibliografie - nu se prescurtează
Lähdeluettelo
ca. (circa)
cca (circa)
Määrän arvioiminen
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
cap. (capitol)
Tietty osio työstä
Colonna
col. (coloană)
Taulukon pystysuora osio
Dissertazione di laurea
Disertaţie - nu se abreviază
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
A cura di
n.t. (nota traducătorului)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
ex. (exemplu)
Annettaessa esimerkki
Specialmente
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)/cioè
adică
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluso)
inclusiv - nu se abreviază
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
p./pg. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagine)
pp. (paginile)
Työn monet sivut
Prefazione/Preambolo
pref. (prefaţă)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
Pubblicato da
ed. (editat de)
Työn julkaisija
n.d.A. (nota dell'autore)
red. (redactor)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Opera ristampata
reed. (reeditarea)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Tradotta da
trad. (tradusă de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volumul/tomul)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta