Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendice
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (circa)
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
bibliogr. (bibliografia)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
cerca
Määrän arvioiminen
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
Colonna
col. (coluna)
Taulukon pystysuora osio
Dissertazione di laurea
dissertação
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
A cura di
ed. (edição)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
p.ex. (por exemplo)
Annettaessa esimerkki
Specialmente
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)/cioè
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluso)
incluindo
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagine)
pp. (páginas)
Työn monet sivut
Prefazione/Preambolo
prefácio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
Pubblicato da
E. (editor)
EE. (editores)
Työn julkaisija
n.d.A. (nota dell'autore)
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Opera ristampata
reimpresso
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Tradotta da
Trad. (tradução)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta