Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendice
παρ. (παράρτημα)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (circa)
περ. (κατά προσέγγιση)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
περ. (περίπου)
Määrän arvioiminen
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
κεφ. (κεφάλαιο)
Tietty osio työstä
Colonna
στήλη
Taulukon pystysuora osio
Dissertazione di laurea
διατριβή
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
A cura di
επιμ. (επιμέλεια)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Annettaessa esimerkki
Specialmente
ειδ. (ειδικά)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
Σχ. (Σχήμα)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)/cioè
δηλαδή,...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluso)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
σελ. (σελίδα)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagine)
σελ. (σελίδες)
Työn monet sivut
Prefazione/Preambolo
Προτ. (πρόλογος)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
Pubblicato da
δημοσιεύθηκε από
Työn julkaisija
n.d.A. (nota dell'autore)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Opera ristampata
ανατύπωση
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Tradotta da
μεταφράστηκε από
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
τομ. (τόμος)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta