Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendice
부록
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (circa)
대략
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
참고 문헌 목록
Lähdeluettelo
ca. (circa)
대략
Määrän arvioiminen
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
제 (숫자 ex. 1) 장
Tietty osio työstä
Colonna
세로줄
Taulukon pystysuora osio
Dissertazione di laurea
논문
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
A cura di
편집
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
예,
Annettaessa esimerkki
Specialmente
특히,
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
등...
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)/cioè
즉,
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluso)
... 포함
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
주의
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
p.
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagine)
pp.
Työn monet sivut
Prefazione/Preambolo
서두
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
Pubblicato da
(홍길동) 지음
Työn julkaisija
n.d.A. (nota dell'autore)
(홍길동) 개정
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Opera ristampata
재판본
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Tradotta da
(홍길동) 번역
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
제 (몇) 판
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta