Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendice
app.(附录)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (circa)
approx.(大约)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
bibliog.(引用来源)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ca.(大约)
Määrän arvioiminen
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
ch.(章)
Tietty osio työstä
Colonna
col.(柱)
Taulukon pystysuora osio
Dissertazione di laurea
diss.(论文)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
A cura di
ed.(编辑)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
e.g.(例如)
Annettaessa esimerkki
Specialmente
esp.(尤其是)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc.(等等)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
fig.(图表)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)/cioè
i.e.(既)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluso)
incl.(包括)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B.(注意)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
p.(页)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagine)
pp.(页)
Työn monet sivut
Prefazione/Preambolo
pref.(前言)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
Pubblicato da
pub.(由...出版)
Työn julkaisija
n.d.A. (nota dell'autore)
rev.(由...修改)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Opera ristampata
rpt.(转载)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Tradotta da
trans.(由...翻译)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol.(卷)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta