Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendice
別表
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (circa)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
参考文献一覧
Lähdeluettelo
ca. (circa)
およそ
Määrän arvioiminen
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Tietty osio työstä
Colonna
Taulukon pystysuora osio
Dissertazione di laurea
学位論文
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
A cura di
編さん
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
Specialmente
特に
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)/cioè
すなわち
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluso)
含めて
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
注意
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
p.(ページ)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagine)
pp.(ページ 複数)
Työn monet sivut
Prefazione/Preambolo
序論
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
Pubblicato da
(人物名)出版
Työn julkaisija
n.d.A. (nota dell'autore)
(人物名)編
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Opera ristampata
再版
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Tradotta da
(人物名)訳
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta