Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendice
bijl. (bijlage)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (circa)
ong. (ongeveer)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
bibl. (bibliografie)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
hst. (hoofdstuk)
Tietty osio työstä
Colonna
kolom
Taulukon pystysuora osio
Dissertazione di laurea
dissertatie
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
A cura di
bew. (bewerkt door)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
bijv. (bijvoorbeeld)
Annettaessa esimerkki
Specialmente
bijz. (bijzonder)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
enz. (enzovoort)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
afb. (afbeelding)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)/cioè
d.w.z (dat wil zeggen)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluso)
incl. (inclusief)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagine)
pp. (pagina´s)
Työn monet sivut
Prefazione/Preambolo
voorwoord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
Pubblicato da
uitg. (uitgegeven door)
Työn julkaisija
n.d.A. (nota dell'autore)
herz. (herzien)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Opera ristampata
herdr. (herdruk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Tradotta da
vertaald door
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
jg. (jaargang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta