Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendice
परिशिष्ट
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (circa)
लगभग
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
ग्रंथ सूची
Lähdeluettelo
ca. (circa)
लगभग
Määrän arvioiminen
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
अध्याय
Tietty osio työstä
Colonna
स्तंभ
Taulukon pystysuora osio
Dissertazione di laurea
व्याख्यान
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
A cura di
संपादक
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
उदाहरण
Annettaessa esimerkki
Specialmente
विशेषतः
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
आदि.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
आकृ.
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)/cioè
जो है कि...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluso)
सहित
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
अगला
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagine)
अगला पन्ना
Työn monet sivut
Prefazione/Preambolo
प्रस्तावना
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
Pubblicato da
प्रकाशन
Työn julkaisija
n.d.A. (nota dell'autore)
पुनरीक्षित
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Opera ristampata
पुनर्मुद्रण
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Tradotta da
अनुवादक
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
विभाग
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta