Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendice
ap. (apendico)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (circa)
proks. (proksimume)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
bibliog. (bibliografio)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Määrän arvioiminen
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
ĉa. (ĉapitro)
Tietty osio työstä
Colonna
kol. (kolono)
Taulukon pystysuora osio
Dissertazione di laurea
dis. (disertacio)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
A cura di
ed. (eldonita de)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
ekz. (ekzemplo)
Annettaessa esimerkki
Specialmente
prec. (precipe)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
ktp. (kaj tiel plu)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
fig. (figuro)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)/cioè
t.e. (tio estas)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluso)
ink. (inkluzive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
p. (paĝo)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagine)
pj. (paĝoj)
Työn monet sivut
Prefazione/Preambolo
pref. (prefaco)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
Pubblicato da
eld. (eldonita de)
Työn julkaisija
n.d.A. (nota dell'autore)
rev. (reviziita de)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Opera ristampata
rep. (represo)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Tradotta da
trad. (tradukita de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volumo)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta