Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

Appendice
ملحق
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ca. (circa)
تقريبا
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliografia
الببليوغرافيا
Lähdeluettelo
ca. (circa)
حوالي
Määrän arvioiminen
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
فصل
Tietty osio työstä
Colonna
عمود
Taulukon pystysuora osio
Dissertazione di laurea
أطروحة
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
A cura di
التحرير
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
مثلا
Annettaessa esimerkki
Specialmente
خاصّةً
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
إلخ. (إلى آخره)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
شكل
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)/cioè
يعني
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (incluso)
بما في ذلك
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
تنبيه
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
ًص. (صفحة)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagine)
صفحات
Työn monet sivut
Prefazione/Preambolo
مقدمة
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
Pubblicato da
الناشر
Työn julkaisija
n.d.A. (nota dell'autore)
راجعه
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Opera ristampata
إعادة الطباعة
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
Tradotta da
ترجمة
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
مجلد
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta