Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bijl. (bijlage)
прил. (приложения)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ong. (ongeveer)
прибл. (приблизительно)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografie)
библ. (библиография)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ca. (circa -ровно)
Määrän arvioiminen
hst. (hoofdstuk)
гл. (глава)
Tietty osio työstä
kolom
кол. (колонка)
Taulukon pystysuora osio
dissertatie
дисс. (дисертация)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bew. (bewerkt door)
ред. (редактор ...)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
bijv. (bijvoorbeeld)
н/р (на пример)
Annettaessa esimerkki
bijz. (bijzonder)
особенно (особенно)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
enz. (enzovoort)
и т.д. (и так далее)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
afb. (afbeelding)
рис. (рисунок)
Työhön kuuluva kaavio
d.w.z (dat wil zeggen)
т.е. (то есть)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (inclusief)
вкл. (включая)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
стр. (страница)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagina´s)
стр-ы. (страницы)
Työn monet sivut
voorwoord
прол. (пролог)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
uitg. (uitgegeven door)
изд. (издательство)
Työn julkaisija
herz. (herzien)
ред. (просмотрено...)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
herdr. (herdruk)
обр. (в обработке...)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
vertaald door
trans. (перевод ...)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
jg. (jaargang)
vol. (volume - ценность)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta