Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bijl. (bijlage)
függ. (függelék)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ong. (ongeveer)
kb. (körülbelül)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografie)
bibliog. (bibliográfia)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Määrän arvioiminen
hst. (hoofdstuk)
fej. (fejezet)
Tietty osio työstä
kolom
oszl. (oszlop)
Taulukon pystysuora osio
dissertatie
dissz. (disszertáció)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bew. (bewerkt door)
szerk. (szerkesztette X)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
bijv. (bijvoorbeeld)
pl. (például)
Annettaessa esimerkki
bijz. (bijzonder)
kül. (különösen)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
enz. (enzovoort)
stb. (és így tovább)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
afb. (afbeelding)
ábr. (ábra)
Työhön kuuluva kaavio
d.w.z (dat wil zeggen)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (inclusief)
beleértve
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
o./old. (oldal)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagina´s)
o./old. (oldal/oldalak)
Työn monet sivut
voorwoord
Előszó
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
uitg. (uitgegeven door)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Työn julkaisija
herz. (herzien)
Átdolgozta X
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
herdr. (herdruk)
Utánnyomás
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
vertaald door
ford. (fordította X)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
jg. (jaargang)
köt. (kötet)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta