Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bijl. (bijlage)
ek
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ong. (ongeveer)
tahmini/ yaklaşık
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografie)
Bibliyografi/ Kaynakça
Lähdeluettelo
ca. (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Määrän arvioiminen
hst. (hoofdstuk)
Bölüm/ ünite
Tietty osio työstä
kolom
kol. (kolon)/ sütun
Taulukon pystysuora osio
dissertatie
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bew. (bewerkt door)
tarafından düzeltildi
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
bijv. (bijvoorbeeld)
ör./örn. (örneğin)
Annettaessa esimerkki
bijz. (bijzonder)
özellikle
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
enz. (enzovoort)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
afb. (afbeelding)
fig. (figür)
Työhön kuuluva kaavio
d.w.z (dat wil zeggen)
yani
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (inclusief)
kapsar/ dahil
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
s. (sayfa)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagina´s)
sayfalar
Työn monet sivut
voorwoord
önsöz/ giriş
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
uitg. (uitgegeven door)
yay. (yayımlandı)
Työn julkaisija
herz. (herzien)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
herdr. (herdruk)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
vertaald door
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
jg. (jaargang)
böl. (bölüm)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta