Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bijl. (bijlage)
- (příloha)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ong. (ongeveer)
přibl. (přibližně)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografie)
lit. (literatura)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
cca (cirka)
Määrän arvioiminen
hst. (hoofdstuk)
kap. (kapitola)
Tietty osio työstä
kolom
- (sloupec)
Taulukon pystysuora osio
dissertatie
dis. (disertace, disertační práce)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bew. (bewerkt door)
edit. (editována kým)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
bijv. (bijvoorbeeld)
např. (například)
Annettaessa esimerkki
bijz. (bijzonder)
zejm. (zejména)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
enz. (enzovoort)
atd. (a tak dále)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
afb. (afbeelding)
obr. (obrázek)
Työhön kuuluva kaavio
d.w.z (dat wil zeggen)
tj. (to jest)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (inclusief)
vč. (včetně)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
str. (strana)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagina´s)
str. (strany)
Työn monet sivut
voorwoord
- (předmluva)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
uitg. (uitgegeven door)
publ. (publikováno kým)
Työn julkaisija
herz. (herzien)
rev. (revidováno kým)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
herdr. (herdruk)
dot. (dotisk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
vertaald door
přel. (přeloženo kým)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
jg. (jaargang)
obj. (objem)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta