Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bijl. (bijlage)
(ภาคผนวก)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ong. (ongeveer)
ประมาณ
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografie)
บรรณานุกรม
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ประมาณ
Määrän arvioiminen
hst. (hoofdstuk)
บท
Tietty osio työstä
kolom
คอลัมน์
Taulukon pystysuora osio
dissertatie
ปริญญานิพนธ์
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bew. (bewerkt door)
แก้ไขโดย
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
bijv. (bijvoorbeeld)
ตัวอย่างเช่น
Annettaessa esimerkki
bijz. (bijzonder)
โดยเฉพาะ
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
enz. (enzovoort)
และอื่นๆอีกมากมาย
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
afb. (afbeelding)
ตัวเลข
Työhön kuuluva kaavio
d.w.z (dat wil zeggen)
กล่าวคือ
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (inclusief)
ประกอบไปด้วย
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
หน้า
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagina´s)
หน้า
Työn monet sivut
voorwoord
คำนำ
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
uitg. (uitgegeven door)
ตีพิมพ์โดย
Työn julkaisija
herz. (herzien)
ทบทวนโดย
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
herdr. (herdruk)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
vertaald door
แปลโดย
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
jg. (jaargang)
ระดับ
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta