Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bijl. (bijlage)
bilag
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ong. (ongeveer)
ca. (cirka)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografie)
bibliografi
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
hst. (hoofdstuk)
afsnit
Tietty osio työstä
kolom
kolonne
Taulukon pystysuora osio
dissertatie
afhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bew. (bewerkt door)
redigeret af
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
bijv. (bijvoorbeeld)
f.eks. (for eksempel)
Annettaessa esimerkki
bijz. (bijzonder)
især
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
enz. (enzovoort)
osv. (og så videre)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
afb. (afbeelding)
fig. (figur)
Työhön kuuluva kaavio
d.w.z (dat wil zeggen)
dvs. (det vil sige)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (inclusief)
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
side
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagina´s)
s. (sider)
Työn monet sivut
voorwoord
indledning
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
uitg. (uitgegeven door)
udgivet af
Työn julkaisija
herz. (herzien)
revideret af
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
herdr. (herdruk)
genoptryk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
vertaald door
oversat af
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
jg. (jaargang)
bind
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta