Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bijl. (bijlage)
Liitteet
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ong. (ongeveer)
n. (noin)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografie)
Bibliografia
Lähdeluettelo
ca. (circa)
n. (noin)
Määrän arvioiminen
hst. (hoofdstuk)
kpl (kappale)
Tietty osio työstä
kolom
Pylväs
Taulukon pystysuora osio
dissertatie
Väitöskirja
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bew. (bewerkt door)
toim. (toimittanut)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
bijv. (bijvoorbeeld)
esim. (esimerkiksi)
Annettaessa esimerkki
bijz. (bijzonder)
erityisesti
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
enz. (enzovoort)
jne. (ja niin edelleen)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
afb. (afbeelding)
kaavio
Työhön kuuluva kaavio
d.w.z (dat wil zeggen)
eli
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (inclusief)
mukaanlukien
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
s. (sivu)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagina´s)
sivut
Työn monet sivut
voorwoord
esipuhe
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
uitg. (uitgegeven door)
julk. (julkaissut)
Työn julkaisija
herz. (herzien)
muok. (muokannut)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
herdr. (herdruk)
lisäpainos
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
vertaald door
kääntänyt
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
jg. (jaargang)
vol. (volyymi)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta