Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bijl. (bijlage)
Appendix
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ong. (ongeveer)
ung. (ungefär)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografie)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
hst. (hoofdstuk)
kap. (kapitel)
Tietty osio työstä
kolom
Kolumn
Taulukon pystysuora osio
dissertatie
Doktorsavhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bew. (bewerkt door)
red. (redigerad av)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
bijv. (bijvoorbeeld)
t.ex. (till exempel)
Annettaessa esimerkki
bijz. (bijzonder)
särskilt
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
enz. (enzovoort)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
afb. (afbeelding)
figur
Työhön kuuluva kaavio
d.w.z (dat wil zeggen)
d.v.s. (det vill säga)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (inclusief)
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
s. (sida)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagina´s)
s. (sidor)
Työn monet sivut
voorwoord
förord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
uitg. (uitgegeven door)
publicerad av
Työn julkaisija
herz. (herzien)
rev. (reviderad av)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
herdr. (herdruk)
omtryck/nytryck
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
vertaald door
övers. (översättning)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
jg. (jaargang)
vol. (volym)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta