Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bijl. (bijlage)
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ong. (ongeveer)
aprox. (aproximativ)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografie)
Bibliografie - nu se prescurtează
Lähdeluettelo
ca. (circa)
cca (circa)
Määrän arvioiminen
hst. (hoofdstuk)
cap. (capitol)
Tietty osio työstä
kolom
col. (coloană)
Taulukon pystysuora osio
dissertatie
Disertaţie - nu se abreviază
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bew. (bewerkt door)
n.t. (nota traducătorului)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
bijv. (bijvoorbeeld)
ex. (exemplu)
Annettaessa esimerkki
bijz. (bijzonder)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
enz. (enzovoort)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
afb. (afbeelding)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
d.w.z (dat wil zeggen)
adică
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (inclusief)
inclusiv - nu se abreviază
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
p./pg. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagina´s)
pp. (paginile)
Työn monet sivut
voorwoord
pref. (prefaţă)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
uitg. (uitgegeven door)
ed. (editat de)
Työn julkaisija
herz. (herzien)
red. (redactor)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
herdr. (herdruk)
reed. (reeditarea)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
vertaald door
trad. (tradusă de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
jg. (jaargang)
vol. (volumul/tomul)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta