Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bijl. (bijlage)
aneks
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ong. (ongeveer)
ok. (około)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografie)
bibliografia
Lähdeluettelo
ca. (circa)
circa
Määrän arvioiminen
hst. (hoofdstuk)
rozdz. (rozdział)
Tietty osio työstä
kolom
kolumna
Taulukon pystysuora osio
dissertatie
dysertacja
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bew. (bewerkt door)
pod red. (pod redakcją)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
bijv. (bijvoorbeeld)
np. (na przykład)
Annettaessa esimerkki
bijz. (bijzonder)
szczególnie
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
enz. (enzovoort)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
afb. (afbeelding)
rys. (rysunek)
Työhön kuuluva kaavio
d.w.z (dat wil zeggen)
tj. (to jest)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (inclusief)
wliczając
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
str. (strona)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagina´s)
str. (strony)
Työn monet sivut
voorwoord
wstęp/przedmowa
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
uitg. (uitgegeven door)
wyd. (wydawnictwo)
Työn julkaisija
herz. (herzien)
korekta
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
herdr. (herdruk)
przedruk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
vertaald door
tłum. (tłumaczenie)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
jg. (jaargang)
t. (tom)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta