Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bijl. (bijlage)
παρ. (παράρτημα)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ong. (ongeveer)
περ. (κατά προσέγγιση)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografie)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
περ. (περίπου)
Määrän arvioiminen
hst. (hoofdstuk)
κεφ. (κεφάλαιο)
Tietty osio työstä
kolom
στήλη
Taulukon pystysuora osio
dissertatie
διατριβή
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bew. (bewerkt door)
επιμ. (επιμέλεια)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
bijv. (bijvoorbeeld)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Annettaessa esimerkki
bijz. (bijzonder)
ειδ. (ειδικά)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
enz. (enzovoort)
κτλ. (και τα λοιπά)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
afb. (afbeelding)
Σχ. (Σχήμα)
Työhön kuuluva kaavio
d.w.z (dat wil zeggen)
δηλαδή,...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (inclusief)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
σελ. (σελίδα)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagina´s)
σελ. (σελίδες)
Työn monet sivut
voorwoord
Προτ. (πρόλογος)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
uitg. (uitgegeven door)
δημοσιεύθηκε από
Työn julkaisija
herz. (herzien)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
herdr. (herdruk)
ανατύπωση
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
vertaald door
μεταφράστηκε από
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
jg. (jaargang)
τομ. (τόμος)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta