Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bijl. (bijlage)
app.(附录)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ong. (ongeveer)
approx.(大约)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografie)
bibliog.(引用来源)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ca.(大约)
Määrän arvioiminen
hst. (hoofdstuk)
ch.(章)
Tietty osio työstä
kolom
col.(柱)
Taulukon pystysuora osio
dissertatie
diss.(论文)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bew. (bewerkt door)
ed.(编辑)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
bijv. (bijvoorbeeld)
e.g.(例如)
Annettaessa esimerkki
bijz. (bijzonder)
esp.(尤其是)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
enz. (enzovoort)
etc.(等等)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
afb. (afbeelding)
fig.(图表)
Työhön kuuluva kaavio
d.w.z (dat wil zeggen)
i.e.(既)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (inclusief)
incl.(包括)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B.(注意)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
p.(页)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagina´s)
pp.(页)
Työn monet sivut
voorwoord
pref.(前言)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
uitg. (uitgegeven door)
pub.(由...出版)
Työn julkaisija
herz. (herzien)
rev.(由...修改)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
herdr. (herdruk)
rpt.(转载)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
vertaald door
trans.(由...翻译)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
jg. (jaargang)
vol.(卷)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta