Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bijl. (bijlage)
別表
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ong. (ongeveer)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografie)
参考文献一覧
Lähdeluettelo
ca. (circa)
およそ
Määrän arvioiminen
hst. (hoofdstuk)
Tietty osio työstä
kolom
Taulukon pystysuora osio
dissertatie
学位論文
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bew. (bewerkt door)
編さん
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
bijv. (bijvoorbeeld)
Annettaessa esimerkki
bijz. (bijzonder)
特に
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
enz. (enzovoort)
etc.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
afb. (afbeelding)
Työhön kuuluva kaavio
d.w.z (dat wil zeggen)
すなわち
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (inclusief)
含めて
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
注意
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
p.(ページ)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagina´s)
pp.(ページ 複数)
Työn monet sivut
voorwoord
序論
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
uitg. (uitgegeven door)
(人物名)出版
Työn julkaisija
herz. (herzien)
(人物名)編
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
herdr. (herdruk)
再版
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
vertaald door
(人物名)訳
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
jg. (jaargang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta