Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bijl. (bijlage)
Appendice
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ong. (ongeveer)
ca. (circa)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografie)
Bibliografia
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
hst. (hoofdstuk)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Tietty osio työstä
kolom
Colonna
Taulukon pystysuora osio
dissertatie
Dissertazione di laurea
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bew. (bewerkt door)
A cura di
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
bijv. (bijvoorbeeld)
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
bijz. (bijzonder)
Specialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
enz. (enzovoort)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
afb. (afbeelding)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
d.w.z (dat wil zeggen)
i.e. (id est)/cioè
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (inclusief)
incl. (incluso)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagina´s)
pp. (pagine)
Työn monet sivut
voorwoord
Prefazione/Preambolo
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
uitg. (uitgegeven door)
Pubblicato da
Työn julkaisija
herz. (herzien)
n.d.A. (nota dell'autore)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
herdr. (herdruk)
Opera ristampata
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
vertaald door
Tradotta da
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
jg. (jaargang)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta