Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bijl. (bijlage)
परिशिष्ट
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ong. (ongeveer)
लगभग
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografie)
ग्रंथ सूची
Lähdeluettelo
ca. (circa)
लगभग
Määrän arvioiminen
hst. (hoofdstuk)
अध्याय
Tietty osio työstä
kolom
स्तंभ
Taulukon pystysuora osio
dissertatie
व्याख्यान
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bew. (bewerkt door)
संपादक
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
bijv. (bijvoorbeeld)
उदाहरण
Annettaessa esimerkki
bijz. (bijzonder)
विशेषतः
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
enz. (enzovoort)
आदि.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
afb. (afbeelding)
आकृ.
Työhön kuuluva kaavio
d.w.z (dat wil zeggen)
जो है कि...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (inclusief)
सहित
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
अगला
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagina´s)
अगला पन्ना
Työn monet sivut
voorwoord
प्रस्तावना
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
uitg. (uitgegeven door)
प्रकाशन
Työn julkaisija
herz. (herzien)
पुनरीक्षित
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
herdr. (herdruk)
पुनर्मुद्रण
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
vertaald door
अनुवादक
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
jg. (jaargang)
विभाग
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta