Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bijl. (bijlage)
ap. (apendico)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ong. (ongeveer)
proks. (proksimume)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografie)
bibliog. (bibliografio)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Määrän arvioiminen
hst. (hoofdstuk)
ĉa. (ĉapitro)
Tietty osio työstä
kolom
kol. (kolono)
Taulukon pystysuora osio
dissertatie
dis. (disertacio)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bew. (bewerkt door)
ed. (eldonita de)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
bijv. (bijvoorbeeld)
ekz. (ekzemplo)
Annettaessa esimerkki
bijz. (bijzonder)
prec. (precipe)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
enz. (enzovoort)
ktp. (kaj tiel plu)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
afb. (afbeelding)
fig. (figuro)
Työhön kuuluva kaavio
d.w.z (dat wil zeggen)
t.e. (tio estas)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (inclusief)
ink. (inkluzive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
p. (paĝo)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagina´s)
pj. (paĝoj)
Työn monet sivut
voorwoord
pref. (prefaco)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
uitg. (uitgegeven door)
eld. (eldonita de)
Työn julkaisija
herz. (herzien)
rev. (reviziita de)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
herdr. (herdruk)
rep. (represo)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
vertaald door
trad. (tradukita de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
jg. (jaargang)
vol. (volumo)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta