Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

bijl. (bijlage)
ap. (apéndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
ong. (ongeveer)
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografie)
bibl. (bibliografía)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
circ. (circa)
Määrän arvioiminen
hst. (hoofdstuk)
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
kolom
col. (columna)
Taulukon pystysuora osio
dissertatie
disertación
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
bew. (bewerkt door)
editado por
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
bijv. (bijvoorbeeld)
p. ej. (por ejemplo)
Annettaessa esimerkki
bijz. (bijzonder)
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
enz. (enzovoort)
etc. (etcétera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
afb. (afbeelding)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
d.w.z (dat wil zeggen)
es decir,...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (inclusief)
incl.
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (pagina)
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pagina´s)
pp. (páginas)
Työn monet sivut
voorwoord
Prefacio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
uitg. (uitgegeven door)
publicado por
Työn julkaisija
herz. (herzien)
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
herdr. (herdruk)
reedición / nueva edición / reimpresión
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
vertaald door
traducido por
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
jg. (jaargang)
t.
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta