Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

परिशिष्ट
függ. (függelék)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
लगभग
kb. (körülbelül)
Kun lukumäärää ei tiedetä
ग्रंथ सूची
bibliog. (bibliográfia)
Lähdeluettelo
लगभग
kb. (körülbelül)
Määrän arvioiminen
अध्याय
fej. (fejezet)
Tietty osio työstä
स्तंभ
oszl. (oszlop)
Taulukon pystysuora osio
व्याख्यान
dissz. (disszertáció)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
संपादक
szerk. (szerkesztette X)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
उदाहरण
pl. (például)
Annettaessa esimerkki
विशेषतः
kül. (különösen)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
आदि.
stb. (és így tovább)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
आकृ.
ábr. (ábra)
Työhön kuuluva kaavio
जो है कि...
azaz/vagyis/következtetésképpen
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
सहित
beleértve
Kun listaan lisätään jotain
ख़ासकर
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
अगला
o./old. (oldal)
Työn yksittäinen sivu
अगला पन्ना
o./old. (oldal/oldalak)
Työn monet sivut
प्रस्तावना
Előszó
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
प्रकाशन
kiad. (kiadta X/kiadó)
Työn julkaisija
पुनरीक्षित
Átdolgozta X
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
पुनर्मुद्रण
Utánnyomás
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
अनुवादक
ford. (fordította X)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
विभाग
köt. (kötet)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta