Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

परिशिष्ट
bilag
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
लगभग
ca. (cirka)
Kun lukumäärää ei tiedetä
ग्रंथ सूची
bibliografi
Lähdeluettelo
लगभग
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
अध्याय
afsnit
Tietty osio työstä
स्तंभ
kolonne
Taulukon pystysuora osio
व्याख्यान
afhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
संपादक
redigeret af
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
उदाहरण
f.eks. (for eksempel)
Annettaessa esimerkki
विशेषतः
især
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
आदि.
osv. (og så videre)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
आकृ.
fig. (figur)
Työhön kuuluva kaavio
जो है कि...
dvs. (det vil sige)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
सहित
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
ख़ासकर
NB (notabene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
अगला
side
Työn yksittäinen sivu
अगला पन्ना
s. (sider)
Työn monet sivut
प्रस्तावना
indledning
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
प्रकाशन
udgivet af
Työn julkaisija
पुनरीक्षित
revideret af
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
पुनर्मुद्रण
genoptryk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
अनुवादक
oversat af
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
विभाग
bind
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta