Saksaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

परिशिष्ट
Ah. (Anhang)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
लगभग
ugf. (ungefähr)
Kun lukumäärää ei tiedetä
ग्रंथ सूची
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Lähdeluettelo
लगभग
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
अध्याय
K. (Kapitel)
Tietty osio työstä
स्तंभ
Spalte
Taulukon pystysuora osio
व्याख्यान
Diss. (Dissertation)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
संपादक
bearb. (bearbeitet von)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
उदाहरण
z.B. (zum Beispiel)
Annettaessa esimerkki
विशेषतः
bes. (besonders)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
आदि.
usw. (und so weiter)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
आकृ.
Abb. (Abbildung)
Työhön kuuluva kaavio
जो है कि...
d.h. (das heißt)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
सहित
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
अगला
S. (Seite)
Työn yksittäinen sivu
अगला पन्ना
S. (Seiten)
Työn monet sivut
प्रस्तावना
Vorw. (Vorwort)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
प्रकाशन
hg. (herausgegeben von)
Työn julkaisija
पुनरीक्षित
geä. (geändert)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
पुनर्मुद्रण
Nachdr. (Nachdruck)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
अनुवादक
übersetzt von
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
विभाग
Jg. (Jahrgang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta