Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

परिशिष्ट
Appendix
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
लगभग
ung. (ungefär)
Kun lukumäärää ei tiedetä
ग्रंथ सूची
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lähdeluettelo
लगभग
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
अध्याय
kap. (kapitel)
Tietty osio työstä
स्तंभ
Kolumn
Taulukon pystysuora osio
व्याख्यान
Doktorsavhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
संपादक
red. (redigerad av)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
उदाहरण
t.ex. (till exempel)
Annettaessa esimerkki
विशेषतः
särskilt
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
आदि.
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
आकृ.
figur
Työhön kuuluva kaavio
जो है कि...
d.v.s. (det vill säga)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
सहित
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
ख़ासकर
obs (observera)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
अगला
s. (sida)
Työn yksittäinen sivu
अगला पन्ना
s. (sidor)
Työn monet sivut
प्रस्तावना
förord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
प्रकाशन
publicerad av
Työn julkaisija
पुनरीक्षित
rev. (reviderad av)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
पुनर्मुद्रण
omtryck/nytryck
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
अनुवादक
övers. (översättning)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
विभाग
vol. (volym)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta